Opgesloten Chinezen in Taiwan willen naar huis

Twee illegale immigranten uit China die vast zitten in een Taiwanees interneringskamp, hebben de gelegenheid gekregen om voor de televisie hun klachten over hun behandeling te ventileren. Met het tv-optreden kwam afgelopen woensdag een einde aan een overigens geweldloze gijzelingsactie die een groep Chinese immigranten ondernam uit onvrede over hun situatie.

In Taiwan zitten ongeveer duizend immigranten opgesloten, afkomstig van het Chinese vasteland. Velen verblijven al jaren in speciale kampen. De Taiwanese regering wil ze graag kwijt, maar kan geen overstemming bereiken met Peking over hun repratiëring. De terugkeer van illegale immigranten is een van de zogeheten `praktische punten' die Taipei graag geregeld zou willen zien in informeel overleg met China. Maar Peking houdt vast aan het standpunt dat eerst de politieke aspecten van de betrekkingen moeten worden geregeld: Taiwan moet zich akkoord verklaren met het vooruitzicht van hereniging met China op basis van de formule `Een land, twee systemen''.

De ontevreden immigranten hielden twee bewakers vast. Na toezegging dat ze met de media mochten praten, beëindigden ze hun actie. Ze zeiden heimwee te hebben en een betere behandeling te willen. ,,We zijn niet met kwade bedoelingen gekomen. We wilden alleen maar een beter leven'', zei één van hen. ,,We hebben jullie wet overtreden, maar we hebben nog wel recht op een menswaardige behandeling.'' (Reuters)