Open bah

Het nieuwe openbare register van beurswaakhond Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) met de privé effectentransacties van Nederlandse topmanagers trok de afgelopen tweeëneenhalve maand nauwelijks bezoekers.

De vaste vragenstellers op aandeelhoudersvergaderingen wisten bijvoorbeeld de weg naar het STE-kantoor aan de Singel in Amsterdam niet te vinden. Alleen de media stroomden massaal toe, maar wie leest tegenwoordig nog kranten of kijkt tv? De topmanagers en hun lobbyclub VNO-NCW in elk geval niet.

Bedremmeld keek werkgeversvoorzitter Blankert afgelopen dinsdag in de camera van het NOS Journaal. Wat vertelde de verslaggever hem nu? De effectentransacties lagen bij de STE open en bloot, op naam, met het privé adres van de topmanagers erbij. Dat kon toch niet. En dat register kwam die middag nog op Internet ook? Hij zou opheldering vragen bij minister Zalm van Financiën. Wanneer, vroeg de verslaggever gretig. Per die middag nog, klonk het kordaat.

Was Blankert echt verrast of is hij gewoon een begenadigd acteur, voor wie de woorden media training geen geheimen meer hebben? De inhoud van het register (met naam, adres en woonplaats gegevens) en de parlementaire behandeling is de lobbyisten van VNO-NCW in Den Haag toch niet ontgaan? Topmannen, bedrijfsjuristen en andere betrokkenen moeten het VNO-NCW kantoor toch plat gebeld hebben met klachten over deze onaanvaardbare schending van de privacy?

Wie Nederland regeert werd de volgende dag duidelijk: het Journaal. Op Internet stond het register direct zonder adres en woonplaats gegevens. Financiën wijzigde in een handomdraai de regeling, zodat die gegevens ook voor het papieren register achterwege kunnen blijven.

Gelukkig zijn er nog andere legale wegen om deze gegevens te krijgen, maar die houden wij van de firma voor ons. Anders schrapt Den Haag die ook nog.

Menno Tamminga