NON-FICTIE

Ria Vogels, Paul Geense en Edwin Martens: De maatschappelijke positie van Chinezen in Nederland. Van Gorcum, 254 blz. ƒ39,90 De Chinezen hebben, anders dan andere immigrantengroepen in Nederland , lange tijd weinig van zich laten horen. In opdracht van een aantal ministeries hebben drie auteurs de omstandigheden van de Chinezen – en en buiten de horeca – onderzocht en vergeleken met andere `allochtonen'.

Michael Dauderstädt, André Gerrits en György G. Markus: Troubled transition. Social Democracy in East Central Europe. Friedrich Ebert Stiftung/Wiardi Beckman Stichting/Alfred Mozer Stichting (020-5512155), 166 blz. ƒ30,–

De sociaal-democratische partijvorming en haar problemen in het voormalige sovjetblok, geanalyseerd door een Duitse, Hongaarse en Nederlandse wetenschapper. Volgens de auteurs zitten de sociaal-democraten in het Oosten in de klem tussen enerzijds de dreiging van een terugval in anti-liberale richting en anderzijds de noodzaak tot integratie met het Westen.