Ministers D66 tegen boren op wad

. De D66-bewindslieden zijn tegen proefboringen naar aardgas in de Waddenzee. Ze zouden dit vandaag verklaren in de ministerraad. De PvdA-ministers in het kabinet zijn nog verdeeld over de boringen.

De nieuwe D66-minister van Landbouw Brinkhorst heeft zich gisteravond na overleg met de fractie en zijn collega-ministers achter het standpunt van zijn partij geschaard. Naar verluidt zou zijn staatssecretaris Faber (Landbouw, PvdA) voor boringen zijn.

Alleen de VVD staat nog unaniem achter het voorstel van minister Jorritsma (Economische Zaken, VVD). Premier Kok zou het voorstel ook steunen, maar minister Pronk (Milieu, PvdA) is tegen en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat, eveneens PvdA) koestert ook bedenkingen.

Zeven leden van het partijbestuur van de PvdA hebben premier Kok, de betrokken PvdA-bewindslieden en fractievoorzitter Melkert vandaag in een fax erop gewezen, dat in het regeerakkoord geen afspraken over boringen in de Waddenzee zijn gemaakt, terwijl in het PvdA-verkiezingsprogramma boringen worden afgewezen. De partijbestuursleden stellen dat zij het zouden `betreuren' als de ministerraad het `terechte verbod' op boringen zou opheffen.

In de Kamer heeft naast D66, PvdA en GroenLinks ook het CDA zich deze week tegen de proefboringen gekeerd. De partij wil ze tien jaar opschorten.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft Jorritsma gevraagd proefboringen te mogen doen in de Waddenzee om te kijken of er gas onder het Wad zit. Jorritsma ging akkoord met zes boringen maar stelde dat de NAM uitgebreide milieurapportages moest leveren bij die boringen. Jorritsma hoopte op die manier de tegenstanders in het kabinet mee te krijgen met haar voorstel.

Volgens de D66-ministers zijn proefboringen niet nodig en brengen ze bovendien schade aan het milieu. De tegenstanders van boringen weten zich gesteund door een groot aantal natuur- en milieuorganisaties. Zij vrezen voor horizonvervuiling, verstoring van het leefmilieu in de Waddenzee en verzakkingen door het wegnemen van gas onder de zee. Gisteren boden achttien natuur- milieuorganisaties een open brief aan Jorritisma en Faber aan, waarin gesteld wordt dat de natuurwaarde van het gebied hoger is dan de gaswinsten. Zij schatten de totale schade aan het milieu door de boringen op drie miljard gulden per jaar.

Naar verwachting zit er 72 tot 221 milard kubieke meter gas onder de Waddenzee. De jaarproductie van de NAM is 60 miljard kuub.