Herexamen voor 750 gulden

Nog vijf dagen tot de start van de herexamens. Met die deadline voor ogen hebben ruim honderd eindexamenkandidaten van Havo en VWO zich gisterenmorgen in een race tegen de klok gestort. Met hulp van de Universiteit Leiden hopen zij alsnog hun diploma te halen. Voor 750 gulden per persoon laten de leerlingen, die uit het hele land komen, zich in een aantal vakken bijspijkeren. De herexamens beginnen dinsdag 22 juni. Van 's morgens vroeg tot diep in de nacht vijzelen de scholieren tot die tijd hun kennis op. Ze worden begeleid door universitaire docenten.

De cursus is opgezet door Hans Huibregtse, student scheikunde aan de Leidse universiteit. Vier jaar lang gaf hij de intensieve cursus in Zeeland. Dit jaar organiseert hij de `vijfdaagse' samen met de Universiteit Leiden. ,,Heel veel oefenen en het overboord kieperen van overbodige stof waar tijdens het examen toch niet naar wordt gevraagd'', vat hij het programma samen.

Vijftig procent van de deelnemers aan zijn cursus in Zeeland legde daarna het examen met goed gevolg af, zegt Huibregtse. Ze gingen er gemiddeld anderhalve punt op vooruit. De vraag is alleen of dat voor iedereen voldoende is om het examen te halen.''