Gods Tien Geboden in klaslokalen

Om het geweld onder jongeren te beteugelen, wil het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden scholen toestaan om de Tien Geboden op te hangen in klaslokalen.

Ook heeft het Huis een resolutie aangenomen die de amusementsindustrie oproept om ,,het uitbeelden van zinloos geweld'' te beperken. Een voorstel van de Senaat om de handel in vuurwapens strenger te reguleren, werd in het Huis aanzienlijk afgezwakt. Vergeefs zette president Clinton vanuit Europa partijgenoten onder druk om voor de strengere regels te stemmen: ,,Het is gek dat de Verenigde Staten het enige ontwikkelde land in de wereld is dat geen verstandige maatregelen neemt om te voorkomen dat pistolen in handen van misdadigers vallen.''

Twee maanden nadat twee jongens een bloedbad aanrichtten op hun school in Littleton, in Colorado, is de nationale discussie over de oorzaken van die schietpartij overgeslagen naar het Congres. Een debat over jeugdcriminaliteit liep gisteren uit op een ideologische veldslag. Nu eens werd de vuurwapenindustrie verantwoordelijk gesteld voor het geweld, dan weer producenten van films en videospelletjes, gebrek aan discipline en ouderlijk gezag, en zelfs de scheiding van kerk en staat.

De Republikeinse aanvoerder Tom DeLay was woensdag al uitgevaren tegen Democraten die, met een beroep op de grondwet, stellen dat op openbare scholen geen plaats is voor het geloof. Hij vertelde over een scholier die God vraagt waarom hij de schietpartij in Littleton niet heeft voorkomen, waarop God antwoordt: `Dat wilde ik ook doen, maar ik mocht de school niet in.'

Aanleiding voor de hele discussie was een wetsvoorstel om geweld onder jongeren te beperken, dat al lang voor `Littleton' was voorbereid. Op aandringen van de Democraten is in de wet extra geld uitgetrokken voor allerlei preventie-projecten. Op aandringen van de Republikeinen zijn er strengere straffen in vastgelegd en worden deelstaten aangezet om jongeren als volwassenen te berechten.

Het wetsvoorstel dat deelstaten toestaat om de Tien Geboden in scholen op te hangen, werd aangenomen met 248 stemmen voor en 180 tegen. Die uitslag is een grote overwinning voor de conservatieven christenen, die al jaren ijveren voor toelating van geloofsuitingen op scholen. De kans dat het voorstel ooit wet wordt is echter niet groot. De Senaat en de president moeten er nog mee instemmen, en critici van het wetsvoorstel voorspellen dat het Hooggerechtshof het in strijd met de grondwet zal verklaren, zoals het eerder met een vergelijkbare wet heeft gedaan.

Over de regulering van vuurwapens debateerde het huis van Afgevaardigden tot diep in de nacht. De Democraten wilden, in navolging van de Senaat, dat verkopers van vuurwapens op wapententoonstellingen verplicht worden om de achtergrond van hun klanten na te trekken, net zoals wapenhandelaren in winkels dat moeten doen. Zo'n onderzoek zou drie dagen mogen duren. Tot grote teleurstelling van het Witte Huis werd in plaats daarvan een voorstel aangenomen, dat was ingediend door John Dingell, een Democraat die een pleitbezorger van vuurwapenbezit is. Zijn voorstel beperkt het onderzoek naar de achtergrond van kopers op wapententoonstellingen tot één dag.