Dioxinecrisis is nekslag voor Belgische export

Sinds het uitbreken van de dioxinencrisis weert het buitenland alles wat uit België komt. Zelfs Belgische tomaten en cosmetica zijn verdacht.

De vermelding Made in Belgium is sinds de dioxinecrisis bepaald geen aanbeveling meer. Dat ondervindt het Belgische bedrijfsleven, dat voor een groot deel afhankelijk is van de export. Iedere dag zijn er weer nieuwe producten die worden geweerd. Griekenland weigert alle cosmetica waarin afgeleide producten van Belgische runderen zijn verwerkt en Thailand wil zelfs geen Belgische muggenwerende middelen meer. Aan de certificaten van de Belgische overheid voor gegarandeerd dioxinevrije producten wordt in het buitenland maar bar weinig vertrouwen gehecht.

De argwaan voor alles wat uit België komt geldt niet alleen producten waarin vlees of zuivel is verwerkt. Ook producten die niets met de dioxinebesmetting te maken kunnen hebben, lijden onder het slechte imago. Zo is de export van Belgische groenten en fruit naar Duitsland stilgevallen. Tomaten, wortelen, sla en aardbeien vinden er geen aftrek meer. ,,Al wat uit België komt wordt als slecht en gevaarlijk beschouwd'', verklaarde deze week een woordvoerder van de Limburgse Tuinbouwveiling. Hij vermoedt dat Duitsland de Belgische dioxinecrisis misbruikt om zijn eigen producten te promoten. ,,Er is helemaal niets mis met de Belgische tomaten.''

Frankrijk blijkt minder moeite te hebben met de groenten uit zijn buurland. Maar aan de Frans-Belgische grens worden wel alle vrachtwagens met vlees- of eierproducten tegengehouden. Zelfs een Belgische transporteur die Nederlandse konijnen vervoerde, werd gisteren aangehouden. De Federatie van de Voedingsindustrie heeft inmiddels bij de Europese Commissie klacht ingediend tegen Frankrijk. De federatie raamt de directe schade op 30 miljard frank.

Belgische bonbons delen in de klappen, hoewel de kans op dioxinebesmetting in chocolade vrijwel nihil zou zijn. De Belgische marktleider op het terrein van bonbons, Leonidas, had tijdens het hoogtepunt van de dioxinecrisis zijn 1750 vestigingen gesloten omdat in het buitenland nauwelijks nog bonbons verkocht werden. De vierhonderd vestigingen van Leonidas in België werden vorige week weer geopend, maar nog altijd is het assortiment er beperkter dan gewoonlijk. Voor de firma Belgian Chocolates Van Dyck betekende de dioxinencrisis de doodsteek. Het ging al niet goed met het bedrijf en nu is het failliet verklaard.

Zeer slecht gaat het ook met de export van Belgisch vlees. Buitenlandse bedrijven durven het niet meer te kopen, ook al is het vlees voorzien van certificaten dat het gegarandeerd dioxinenvrij is. Fenavian, de overkoepelende organisatie van de vleeswarenindustrie, schat dat er voor 1,9 miljard frank onverkoopbaar vlees in voorraad is. Gevreesd wordt dat ook in deze sector binnenkort de eerste bedrijven failliet gaan. Vanuit het buitenland komen bovendien hoge schadeclaims. Zo diende een Duits bedrijf dat tv-worstjes maakt waarin Belgisch vlees is verwerkt, een schadeclaim van 2 miljard frank in bij het slachthuis waar het zijn vlees had gekocht.

In de zuivelindustrie gaat het al niet beter. Frankrijk en Italië weigeren alle Belgische zuivelproducten. De Waalse boterfabrikant Corman, die van export afhankelijk is, kan zijn boter in liefst tachtig landen niet meer kwijt. De Belgische Zuivelunie, waarbij 950 melkveehouders zijn aangesloten, vreest vooral voor het kwaliteitsimago van de zuivel.

Volgens de studiedienst van de Bank Brussel Lambert is de helft van de Belgische voedingsexport getroffen door de dioxinencrisis. De bank voorspelt dat de economische groei voor dit jaar met 0,4 procent naar beneden moet worden bijgesteld, omdat de export daalt terwijl de import groeit omdat ook Belgische consumenten de producten uit eigen land wantrouwen.

Om het imago van Belgische producten weer op te vijzelen, is een speciale denktank in het leven geroepen, met afgevaardigden uit Vlaanderen en Wallonië en uit de verschillende beroepsverenigingen.