Chef `zonder brandweerhart' verliest zijn troepen

De vrijwillige brandweer van Vaassen heeft vannacht en masse ontslag genomen.

Met pijn in het hart heeft postcommandant J. van der Haar van de Vaassense brandweer zijn ontslag ingediend. Hij kan niet meer overweg met gemeentecommandant H. Groote, in zijn ogen een ,,dictator'' en - erger nog - een ,,papieren brandweerman''.

In navolging van hun chef hebben alle 21 leden van de vrijwillige brandweer in het Gelderse Vaassen, kerkdorp van de gemeente Epe, vannacht eveneens ontslag genomen. Directe aanleiding was het verbod van het gemeentebestuur om zaterdagavond met z'n allen aanwezig te zijn bij de bruiloft van collega A. Reusken in Wezep. Dat is te ver, meent B & W. Uit het oogpunt van veiligheid moeten er minimaal zes mensen in Vaassen achterblijven om bij brand uit te kunnen rukken. ,,Zo hebben we dat nu eenmaal afgesproken'', zegt burgemeester L. Eland. Hij heeft maatregelen genomen en vooruitlopend op de ontslagaanvraag van Van der Haar de postcommandant zelf alvast ,,per direct van zijn werkzaamheden ontheven''.

Het verbod om met het gehele korps de bruiloft van ,,de sympathieke collega Reusken'' te mogen bezoeken, vormt het voorlopige sluitstuk van een aantal jaren van toenemende problemen, zegt Van der Haar. De problemen ontstonden toen zo'n vijf jaar geleden Groote werd aangesteld als gemeentecommandant. ,,Een dictator die niet overlegt en zijn eigen zin doordrijft'', zo omschrijft Van der Haar (in het dagelijks leven slager te Vaassen) Groote. De gemeentecommandant is - als enige van het korps - in dienst van de gemeente. ,,Iedereen legt zijn ziel en zaligheid in het werk, maar we zijn vrijwilligers, er zijn grenzen.'' Groote verplichtte bijvoorbeeld alle leden van het korps geheel geüniformeerd op de jaarlijkse feestavond te verschijnen. ,,Het zijn allemaal van die kleine dingen, die langzamerhand steeds groter worden.''

Een zeer dominante man, zegt ook bakker E. Slotboom in Oene, die jarenlang als vrijwillige brandweer dienst deed, maar twee jaar geleden stopte uit onvrede met het beleid van Groote. Groote heeft, zo zegt Slotboom, geen brandweerhart. ,,Hij kwam altijd wel kijken als er brand was, maar na afloop had hij dan altijd commentaar. Wat er allemaal wel niet deugde. Hij is altijd bezig met de regeltjes.'' Eén ding is zeker, zegt Slotboom: ,,zolang Groote daar zit, komt het nooit meer goed''.

Postcommandant Van der Haar hield zijn mensen lang voor dat Groote `het niet deed om te pesten'. Sinds het voorval met de bruiloft denkt hij er anders over. ,,Hij zei me dat ik persoonlijk aansprakelijk was als er zaterdagavond wat zou gebeuren. Die verantwoordelijkheid wil ik niet nemen. Dat was voor mij de reden ontslag te nemen.'' Dat er zes brandweerlieden in Vaassen moeten achterblijven, noemt Van der Haar onzin. ,,Er zijn goede afspraken met de korpsen in Oene en Epe.''

Burgemeester Eland werd gisteren voor het eerst geconfronteerd met de problemen. Hij verwijt Van der Haar dat hij nooit over de moeilijkheden met Groote gesproken heeft. Zelf denkt de burgemeester dat het ,,hele gedoe rond die bruiloft'' een vooropgezette actie van het brandweerkorps is. ,,We hebben eerder dit jaar de nieuwe regels vastgesteld. Daar hoort bij dat er minimaal zes mensen aanwezig zijn. Daar kunnen de mensen blijkbaar moeilijk aan wennen.''

Volgende week zal met alle brandweerlieden gesproken worden over een oplossing. Van der Haar hoeft niet meer terug te komen. ,,Zolang Groote daar zit, wil ik dat toch niet.'' De gemeentecommandant was onbereikbaar.