Certificaat grondstof veevoeder

De kwaliteit van veevoeders moet met een certificaat worden gegarandeerd. Grondstoffen, waaronder vet van vetsmelterijen, zullen aan dezelfde eisen moeten voldoen als het voer.

Volgens staatssecretaris Faber (Landbouw) mag in de toekomst geen gebruik meer worden gemaakt van grondstoffen met een hoog risico. Eerder al lieten de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid weten dat wordt gewerkt aan een verbetering van de controle op de voedselketen. De dioxine-affaire heeft duidelijk gemaakt dat het ook in Nederland vooral aan de onderkant van de voedselketen heeft ontbroken aan deugdelijke controle.

Het Productschap voor Vee, Vlees en Eieren heeft berekend dat de schade in Nederland door de stagnerende export van varkens- en kippenvlees en eieren honderden miljoen guldens is. Begin deze week kwam de uitvoer weer voorzichtig op gang. Dat was vóór de vondst in een Duitse supermarkt van een Nederlandse soepkip met zeer hoge concentraties dioxinen. Op de dag dat in de media de vondst van de `dioxine-kip' gemeld werd, maakte het productschap bekend dat alle Nederlandse producten veilig zijn.

De komende dagen worden in België naar schatting zes miljoen kippen vernietigd. Anderhalf miljoen daarvan zijn mogelijk besmet met dioxinen. Het slachtafval van de 4,5 miljoen dieren die dioxinen-vrij zijn mag in Nederlandse destructiebedrijven verwerkt worden. Het afval zal worden verwerkt tot kippenvoer.