Betaald zorgverlof leidt tot minder banen

Wanneer werknemers recht krijgen op betaald zorgverlof, kan dat op termijn leiden tot minder werkgelegenheid. Bij een gering gebruik van de regeling zou het kunnen gaan om 2.000 arbeidsjaren, bij een hoog gebruik om 23.000 arbeidsjaren. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die staatssecretaris Verstand van Sociale Zaken gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, evenals adviezen en reacties van een aantal organisaties. Ze gaan over de nota `Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg'.

Volgens het CPB is de afname van de werkgelegenheid het gevolg van de hogere loonkosten die betaald zorgverlof met zich meebrengt. Overigens neemt de werkgelegenheid in personen wel toe, omdat werknemers die zorgverlof opnemen, vervangen moeten worden. Ook zullen zich meer vrouwen op de arbeidsmarkt melden. (ANP)