België

Het klopt niet helemaal dat België voortdurend wordt `vertimmerd' als gevolg van de eisen van de Vlamingen (Boeken, 11.6.99). In feite heeft de overgrote meerderheid van de Vlamingen in de negentiende eeuw en een heel eind in de twintigste alleen maar gewenst dat in heel België de twee landstalen op gelijke voet worden gesteld. Dat hebben de meeste Franstaligen onaanvaardbaar gevonden. In Brussel kreeg de oorspronkelijke, overwegend Nederlandstalige bevolkingsgroep het steeds moeilijker. Wallonië moest homogeen eentalig Frans blijven. Vlaanderen is mettertijd ook homogeen eentalig geworden, duidelijk meer ten gevolge van de democratisering van de samenleving dan door de moeizaam afgedwongen en lange tijd weinig ijverig toegepaste taalwetten. Dàt heeft geleid tot een staatsvorm die er ingewikkelder uitziet dan hij is.

Joris Dedeurwaerder, Brugge