Arts krijgt steun bij euthanasie

Huisartsen kunnen bij euthanasie of vragen om hulp bij zelfdoding voor advies en consultatie gebruik gaan maken van een grote groep gemakkelijk bereikbare, onafhankelijke en deskundige collegae. Minister Borst (Volksgezondheid) heeft hiervoor acht miljoen gulden beschikbaar gesteld. In Amsterdam kunnen huisartsen al langer een beroep doen op een netwerk van dergelijke `consulenten'.

Het geld van Borst zal onder meer worden gebruikt voor de scholing van ruim vijfhonderd huisartsen die de landelijke consulentengroep gaan vormen. Zij krijgen richtlijnen waar ze zich aan moeten houden, zo maakte de KNMG, de landelijke artsenorganisatie, vandaag bekend.

De consulenten kunnen door de huisartsen telefonisch worden geraadpleegd voor advies of het aanvragen van een consult. Consultatie van een onafhankelijke tweede arts is verplicht als de behandelend arts bij euthanasie of hulp bij zelfdoding wil ontkomen aan strafrechtelijke vervolging.

Uit onderzoek is bekend dat huisartsen uit angst voor vervolging lang niet alle gevallen van euthanasie melden bij de lijkschouwer.

Consulenten krijgen 375 gulden voor zo'n `tweede consult'. In dat bedrag zijn ook de kosten verwerkt voor het geven van juridisch advies. De consultatieteams moeten in hun district gaan samenwerken met centra voor palliatieve zorg (verlichten van lijden door onder meer pijnbestrijding). Ook komt er een landelijke, uniforme registratie van de hulpvragen.