Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Onderwijs

Amsterdam wil af van positieve discriminatie

Amsterdam wil het denken in minderheidsgroepen doorbreken. Tot welke minderheid behoren Turkse homo`s?

Vrouwen en vertegenwoordigers van minderheden worden niét nadrukkelijk verzocht te solliciteren. De gemeente Amsterdam doet niet langer aan minderhedenbeleid. De stad kent Turkse homo's en geslaagde Marokkaanse jongeren – dus is het tijd voor een aanpak ,,die focust op de situatie waarin mensen verkeren en niet per definitie op een groep waar zij toe behoren''. Diversiteitsbeleid is het nieuwe toverwoord.

Om maar aan te geven dat de rol van de gemeente daarbij beperkt is, presenteerde wethouder J. van der Aa (Minderhedenbeleid) zijn nota De kracht van een diverse stad gisteren niet op het stadhuis, maar in een benauwd zaaltje van een buurtcentrum in de Amsterdamse volksbuurt De Pijp. Volgens de wethouder diversiteitsbeleid heeft de bevolkingssamenstelling van Amsterdam de laatste decennia ,,een ware metamorfose'' doorgemaakt.

De getallen: In 1981 kende Amsterdam 17 procent allochtonen. Nu is eenderde van de Amsterdammers van allochtone afkomst. In 2020 zal dat voor 44 procent van de Amsterdamse bevolking gelden en voor zestig procent van de jongeren tot 24 jaar. De arbeidsparticipatie van vrouwen is sinds 1975 van 15 procent gestegen naar 42 procent. En naar schatting tien procent van de Amsterdammers is homoseksueel. Alleen – waar leraren in de jaren tachtig open en bloot op school voor hun seksuele geaardheid konden uitkomen, heeft de ,,nieuwe samenstelling van de Amsterdamse bevolking'' hen volgens Van der Aa ,,weer teruggeworpen naar de situatie van de jaren zestig''.

Maar volgens de wethouder moet niet langer worden gedacht in termen van `wij' versus `zij', autochtoon versus allochtoon, man versus vrouw, hetero versus homo. Want – zijn het niet allemaal Amsterdammers? Het oude doelgroepenbeleid ziet minderheden als problemen en werkt daardoor volgens Van der Aa stigmatiserend (,,Iedereen heeft het over de Marokkaanse jongeren uit Amsterdam-West''). Bovendien is doelgroepenbeleid `te bevoogdend'. ,,Zaken als eigen initiatief, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid werden, zowel door de overheid als door de doelgroepen, ontkend en weggedrukt.'' Van der Aa haalt ex-burgemeester Van Thijn aan: ,,Nee maar, een allochtoon! Ik dacht dat we die tot de laatste man hadden doodgeknuffeld.''

Voortaan zal de gemeente alle Amsterdammers aanspreken op hun verantwoordelijkheid om ,,een zinvolle bijdrage'' te leveren aan ,,een stad waar iedereen zich thuisvoelt''. En dat bereik je niet door bijvoorbeeld bedrijven te dwingen een bepaald percentage allochtonen aan te nemen. Want op die manier creëer je alleen maar `draaideurpersoneel'. Wel zou je bedrijven attent kunnen maken op het bestaan van uitzendbureaus gespecialiseerd in hoog opgeleide allochtonen. Daarvoor moet je ,,een maatschappelijke coalitie in beweging zetten''.

De Adviesraden van Minderheden in Amsterdam hebben alvast laten weten zich ,,de luxe van een wéér een nieuwe `papieren' discussieronde'' niet te kunnen permitteren.