Albert Einstein had heel erg grote hersenen

De natuurkundige en Nobelprijswinnaar Albert Einstein (1879-1955) blijkt een uitzonderlijke vergroting van een bepaald deel van de hersenen te hebben gehad. Het gaat om het voorste deel van de pariëtale (wandbenige) kwabben, die bij Einstein 15 procent groter zijn dan bij een controlegroep.

Dit schrijven drie artsen van de McMaster Universiteit in Hamilton, Ontario morgen in het Britse medische tijdschrift The Lancet. De artsen leggen een voorzichtig verband met de genialiteit van Einstein, wiens relativiteitstheorie een revolutie betekende in de moderne natuurkunde.

Volgens de huidige inzichten spelen deze pariëtale kwabben een essentiële rol bij uiteenlopende zaken als hand- en vingerbewegingen en de zintuiglijke verwerking van indrukken van de huid (temperatuur, druk, pijn), maar óók bij de manipulatie van driedimensionale ruimtelijke beelden. Die laatste functie speelt een belangrijke rol bij rekenen.

Het is voor het eerst dat de hersenen van Einstein aan een serieus wetenschappelijk onderzoek zijn onderworpen. De hersenen werden zeven uur na zijn dood `uitgenomen' en sindsdien bewaard door de patholoog Thomas Harvey in Princeton. Harvey nam het initiatief tot het huidige onderzoek nadat hij had gelezen over het hersenonderzoek door de groep in Ontario. De pariëtale hersenkwab kon zo groot worden doordat bij Einstein een bepaalde groef (de Sylviaanse fissuur) korter is. Deze groef wordt normaliter al voor de geboorte gevormd. De Canadese onderzoekers denken daarom dat de afwijking bij Einstein aangeboren is of vroeg in zijn leven is ontstaan. Bij de wiskundige C.F. Gauss (1777-1855) werd ook al een vergroting van de pariëtale kwabben gevonden.

Voorzichtigheid over het causale verband tussen wiskudige genialiteit en vergrootte hersendelen is overigens op zijn plaats. Uit steeds meer onderzoeken blijkt juist de grote plasticiteit van de hersenen. Zo bleek vorig jaar dat de elektrische activiteit in bepaalde hersendelen van professionele klassieke musici afhankelijk was van de leeftijd waarop ze met hun muziekstudie waren begonnen.