Zwaardere straffen tegen handel in dope

De wetgeving om dopinghandel tegen te gaan wordt strenger. Justitie gaat dwangmiddelen als voorlopige hechtenis en huiszoeking gebruiken en er komen hogere straffen: maximaal zes jaar gevangenis en honderdduizend gulden boete.

Dit staat in het rapport `Opsporing overtredingen, Wet op de geneesmiddelenvoorziening' dat gisteren aan staatssecretaris Vliegenthart (Sport) is aangeboden. Het rapport is samengesteld door onder meer het Openbaar Ministerie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Economische Controledienst.

Vliegenthart neemt de conclusies en aanbevelingen over, zo liet ze weten. Het rapport bevat volgens haar ,,belangrijke bouwstenen om dopinggebruik aan te pakken''. Uit onderzoeken van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) bleek dat jaarlijks tweehonderd miljoen gulden omgaat in de illegale dopinghandel.

Bestrijders van dopinghandel lopen voortdurend tegen het probleem aan dat er niet effectief opgetreden kan worden. ,,Verdachten konden zelfs niet naar het bureau gehaald worden'', zei procureur-generaal T. van Daalen, namens het Openbaar Ministerie betrokken bij het project, gisteren bij de presentatie. ,,Straffen waren absoluut niet afschrikwekkend. En zonder adequate middelen is niets te beginnen.'' Het opsporingsbeleid naar doping was tot nu toe volgens hem ,,slecht geregeld''.

De staatssecretaris erkende dat de geplande maximum geldboete ,,nihil'' is vergeleken met de ,,enorme verdiensten'' in de dopinghandel. Maar belangrijker is volgens haar dat nu een ,,effectievere opsporing'' mogelijk wordt. Het nieuwe dopingbeleid is niet gericht op gebruikers van doping, zei Van Daalen, maar op de handelaren, verstrekkers en producenten. Het gebruik van doping is en wordt niet strafbaar.

Het NeCeDo heeft verheugd gereageerd op het rapport. Begin 1998 adviseerde het NeCeDo het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport al op basis van eigen onderzoek. Dat advies, gepubliceerd in het rapport `Handel in doping', kwam volgens het centrum overeen met de huidige voorstellen.