Vertraging in wijzigingen energiesector

De overname van het stroomproductiebedrijf UNA en de fusie tussen de energiebedrijven Pnem/Mega en Edon lopen vertraging op.

Economische Zaken heeft meer tijd nodig om UNA toestemming te verlenen het eerste deel van de aandelen te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf Reliant. De termijn is met dertien weken verlengd tot 3 september, zo meldde het ministerie gisteren.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) besloot, eveneens gisteren, dat de energiedistributeurs Pnem/Mega en Edon voor hun fusie vergunning moeten aanvragen. Dat betekent voorlopig pas op de plaats voor de twee, die al in mei wilden samengaan tot één bedrijf met 9 miljard gulden omzet. Ze denken de vergunningaanvraag half juli te kunnen indienen. Daarna kan de toezichthouder maximaal drie maanden aan nader onderzoek wijden.

De NMa wil nagaan of het nieuwe bedrijf de concurrentie in Nederland niet belemmert en of het marktaandeel in de opwekking van elektriciteit niet te groot wordt. Pnem/Mega bezit tweederde van de aandelen in de zuidelijke stroomproducent EPZ. Edon houdt de helft van de aandelen van het productiebedrijf Epon (Noord- en Oost-Nederland), maar wil die verkopen.

UNA is nu eigendom van de gemeenten Utrecht en Amsterdam en de provincies Utrecht en Noord-Holland. Minister Jorritsma van Economische Zaken moet conform de nieuwe Elektriciteitswet instemming verlenen voor privatisering van de openbare bedrijven, tot 49 procent van de aandelen. Zij wil echter eerst zekerheid over de verdeling van lasten voor eerdere onrendabele investeringen die de energiesector in overleg met de overheid heeft gedaan in het belang van het milieu. De minister wil de garantie dat de aandeelhouders een deel van die kosten dragen, voordat sprake is van privatisering. Daarvoor heeft ze advies gevraagd aan een `Commissie van Wijzen' onder leiding van voormalig Shell-topman Herkströter. Een ander deel van de bedoelde kosten wordt verhaald op alle elektriciteitsverbruikers, via een heffing op de transporttarieven.