Ruzie in PvdA over aftrek van hypotheekrente

Binnen de Partij van de Arbeid is opnieuw een conflict ontstaan over de hypotheekrenteaftrek. Aanleiding is een stuk waarin de hypotheekrenteafrek opnieuw ter discussie wordt gesteld.

Het discussiestuk is van Paul Kalma, directeur van het wetenschappelijk bureau van de partij, de Wiardi Beckmanstichting, en de econoom Bas Jacobs. Het had als basis moeten dienen voor de belastingconferentie die de PvdA aanstaande zaterdag organiseert, maar mocht van PvdA-fractievoorzitter Melkert niet naar de deelnemers aan de conferentie worden gestuurd. Kalma schrijft in een brief aan het partijbestuur van afgelopen dinsdag: ,,Fractievoorzitter Ad Melkert maakte, ook tegenover mij persoonlijk, in alle standen bezwaar tegen het gebruik, hoe neutraal ook, van het woord `hypotheekrenteaftrek' in de programmatekst.''

Kalma besloot vervolgens zowel het stuk als de Wiardi Beckmanstichting terug te trekken voor de conferentie. Volgens Kalma is het ,,principieel onjuist'' dat discussiestukken eerst in het partijbestuur moeten worden besproken en is de vrijheid van meningsuiting in het geding. ,,Ik ben geen directeur van de WBS geworden om me door de fractie te laten voorschrijven, welke vragen er op mede door ons georganiseerde conferenties gesteld mogen worden'', schrijft hij in zijn brief. Een compromisvoorstel van de partijtop om behalve het stuk van Kalma en Jacobs ook een stuk van het Kamerlid Bos te versturen, werd door Kalma afgewezen.

In het discussiestuk, dat vandaag wel in de Volkskrant verscheen, schrijven Kalma en Jacobs onder meer: ,,Het zou de PvdA sieren als ze eindelijk de politieke hypocrisie rond de hypotheekrenteaftrek liet varen.'' Volgens Kamerlid Bos neemt Kalma met deze formuleringen te veel afstand van het regeerakkoord. ,,Het is vreemd om als regeringspartij mensen uit te nodigen voor een congres, waarin zoveel kritiek wordt gespuid op ons eigen beleid.'' In zijn eigen stuk, dat nu als basis voor het congres moet dienen, onderstreept hij dat het kabinet in het belastingplan voorstelt om voor ruim een miljard gulden in te grijpen in ,,excessen'' bij hypotheekrenteaftrek.

De hypotheekrenteaftrek leidde eerder tot grote opschudding in de PvdA. Een partijcongres nam vorig jaar in verkiezingstijd een motie aan waarin deze aftrekpost ter discussie werd gesteld. Premier Kok maakte toen onmiddellijk bekend dat hij de motie naast zich neer zou leggen. Tijdens de campagne zette toenmalig partijvoorzitter Adelmund het onderwerp opnieuw op de agenda.