Regering-Schröder wil fors in pensioenen snijden

De rood-groene regering in Duitsland wil het mes zetten in de pensioenen. Vanaf volgend jaar zullen de pensioenuitkeringen worden verminderd. Om het inkomstenverlies op te vangen moeten werknemers meer betalen aan de opbouw van een eigen particuliere oude-dag-voorziening.

De plannen van de regering-Schröder, die deel uitmaken van een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel, hebben inmiddels een storm van protest losgemaakt bij vakbonden en sociale organisaties. De voorstellen zouden als onderdeel van een grootscheeps bezuinigingsprogramma op 30 juni door minister Hans Eichel (Financiën) worden gepresenteerd. Gisteren lekte een deel van de plannen uit. CDU-politici spraken van ,,kiezersbedrog'', de Groenen van een ,,bezuinigingsorgie''.

De pensioenvoorstellen, waarbij de uitkering enkel nog voor inflatie wordt gecorrigeerd, zijn een eerste poging van de coalitie van SPD en Groenen om het sociale stelsel te hervormen. Ruim een week geleden gaf bondskanselier Gerhard Schröder een voorzet. Samen met de Britse premier Tony Blair presenteerde hij in Londen een document (`De derde weg' ofwel Neue Mitte), waarin een radikale modernisering van de verzorgingsstaat werd voorgesteld. Alleen als sociaal-democraten de welvaartsstaat vernieuwen kan het sociale stelsel overleven, menen Schröder en Blair.

Na de desastreuze verkiezingsnederlaag voor Schröders SPD bij de recente Europese verkiezingen, wil de Duitse kanselier laten zien, dat hij serieus van plan is een begin te maken met economische hervormingen. Het kostbare sociale stelsel in Duitsland (pensioenen, bijstand, werklozenuitkeringen, ziektekosten) wordt als een van de structurele bottlenecks in de Duitse economie gezien. De Bundesbank ziet in het uitblijven van economische en sociale hervormingen een van de redenen voor de zwakke koers van de euro.

Naast het dure sociale verzekeringssysteem, dat met hoge premies de loonkosten heeft opgejaagd, worden de inflexibele arbeidsmarkt en de hoge belastingen als andere belemmeringen gezien, die een gezonde ntwikkeling van de economische groei in de weg staan. De groei in Duitsland zal dit jaar naar verwachting terugvallen tot onder de 1,5 procent. Intussen stijgt de werkloosheid weer. Vorig jaar telde Duitsland officieel 4,5 miljoen werklozen; officieus zoeken 6 miljoen mensen werk. Kanselier Schröder heeft steeds gezegd, dat bestrijding van de werkloosheid het belangrijkste doel van zijn regering is. Tog toe heeft de regering de voorzichtige hervormingen van het kabinet-Kohl alleen maar teruggedraaid. Ook zijn de populaire `mini-banen' (parttime-banen) extra belast, wat naar schatting 800.000 tot 1 miljoen banen zal kosten. Na het vertrek van de linkse minister van Financiën Lafontaine, wil Schröder alsnog een andere economische koers inslaan.