Onder de Wadden

HET KABINET WIL een besluit nemen om proefboringen naar aardgas in de Waddenzee toe te staan. De NAM, het consortium van Shell en Esso, wil graag gebruikmaken van de concessie voor gaswinning in de Waddenzee waarover het bedrijf al tientallen jaren beschikt. De Tweede Kamer is in overgrote meerderheid tegen.

Minister Jorritsma (VVD, Economische Zaken) wil de NAM proefboringen toestaan om te bewijzen dat de aardgasreserves onder het Waddengebied aangeboord kunnen worden zónder nadelige gevolgen voor de natuur en het milieu. Ongetwijfeld zal de proefboring succesvol zijn – Shell en Esso zijn experts als het gaat om energiewinning onder moeilijke omstandigheden en zo lastig is de ondiepe Waddenzee nu ook weer niet. Dus na de proeven zullen ongetwijfeld de verzoeken om toestemming voor verdere exploitatie volgen. Het levert de staat geld op en de NAM een nieuwe gasstroom.

In alle redelijkheid moet dan ook verwacht worden dat goedkeuring voor proefboringen de eerste stap is waarna er geen weg meer terug is. Het omstreden besluit gaat dus niet zozeer over een tijdelijk geotechnisch onderzoek, maar over de definitieve exploitatie van de gasvelden onder de Waddenzee.

Is dat ergens goed voor? Nederland heeft het Waddengas onder de huidige omstandigheden op de internationale energiemarkten absoluut niet nodig. Anders dan de Club van Rome zesentwintig jaar geleden voorspelde, is er geen tekort maar een overvloed aan olie en gas in de wereld. Rusland en de nieuwe republieken grenzend aan de Kaspische Zee komen om in het aardgas. Nu er eindelijk vorderingen worden gemaakt met de aanleg van pijpleidingen om hun energiebronnen te exporteren, kan daarvan gebruikgemaakt worden. Olie- en gasexport bieden deze landen bovendien hun enige uitzicht op economische ontwikkeling.

HET WADDENGEBIED is het grootste aaneengesloten ongerepte natuurgebied waarover Nederland beschikt. Naast alle bijzondere ecologische functies die het eb- en vloedpatroon van de Waddenzee vervullen, zijn de Wadden uniek wegens de open ruimte. Het is de enige plaats in Nederland waar geen horizonvervuiling bestaat. Als Nederland ernst wil maken met het beheer van zijn groene erfgoed, moet het de Waddenzee gewoon met rust laten. Niemand zal daar later spijt van hebben.