Noordtak

Minister Netelenbos heeft het besluit over het tracé van de noordtak uitgesteld omdat er zoveel inspraakreacties zijn. De minister moet echter niet alleen de knoop over het tracé doorhakken maar ook beslissen over het wel of niet uitvoeren van de noordtak. Een moeilijke keus, want veel van de 14.000 reacties richten zich op het maatschappelijk nut van de noordtak, en niet op het tracé.

De kaarten liggen nu anders dan toen het verdrag van Warnemunde met Duitsland getekend werd (1992). Het is op dit moment duidelijk dat de toenmalige vervoersprognoses te hoog waren, en niet gebaseerd op het te verwachten effectieve aanbod van de verladers. Bovendien is gebleken dat de trein niet `vol' te krijgen is door zware heffingen op het wegvervoer. Door de zeer ongunstige verhouding tussen de te verwachten exploitatie-inkomsten en de aanlegkosten kan de investering van minstens 5 miljard gulden nooit terugverdiend worden. Het belastinggeld is dan slecht besteed.

Het is tijd om de Duitsers te gaan uitleggen dat dit project grote schade toebrengt aan het landschap en het leefmilieu in het oosten van Nederland en dat het te weinig maatschappelijke baten heeft. Andere, meer milieuvriendelijke oplossingen voor vervoer naar noord-oost Duitsland zijn te prefereren. Bijvoorbeeld over zee.

    • Ir. K. Zijderveld