LESBRIEF

Per Expresse is een serie lesbrieven over actueel wereldnieuws, waarvan de laatst uitgekomen editie de Koerden en het proces tegen Öcalan behandelt. De lesbrief, Koerden: een volk zonder land, is bedoelt voor leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs en de basisvorming van het voortgezet onderwijs.

Het materiaal bevat onder meer een beschrijving van de geschiedenis van de Koerden en een regiokaart. De lesbrief is voor 7,50 gulden te bestellen bij het Centrum voor Mondiaal Onderwijs, postbus 9108 6500 HK, Nijmegen. Gratis downloaden kan ook op www.cmo.nl