Kunst of porno 1

Justitie heeft weer foto's in beslag genomen bij het Holland Festival onder de noemer kinderpornografie. Als ik de foto's in deze krant van 10 juni bekijk sta ik daar volledig achter. De pose van de kinderen is niet zo onschuldig als de verantwoordelijken voor het Holland Festival willen doen voorkomen. Welk kind zou ervoor kiezen zich zo te laten fotograferen? De gezichtsuitdrukking lijkt leeg alsof ze gedwongen zijn iets tegen hun zin te doen. Ik zie in deze foto's een aantasting van de zuiverheid van de kinderziel. Mijns inziens zijn dit beelden gemaakt door een geperverteerd brein.

Het is onbegrijpelijk dat de verantwoordelijken voor dit festival zo ongevoelig zijn voor de ziel van een kind dat ze dat niet zien. Het is goed dat justitie dit oppakt. Ik stel een straf voor waarbij de schrik er eens goed in komt te zitten bij de kunstbazen. Dan kunnen ze misschien ook rijp gemaakt worden voor het inzicht dat pornografische beelden, zo ze al recht van bestaan hebben (wat ik betwijfel) zeker niet thuishoren in de kunst. Kunst moet de geest verheffen, niet perverteren.