Kip in Nederland besmet

Een deel van de levende kippen die de eerste helft van dit jaar vanuit België naar Nederland zijn vervoerd, was zeer waarschijnlijk besmet met dioxinen. In die periode zijn miljoenen Belgische kippen geïmporteerd; hoeveel daarvan besmet zijn is niet vast te stellen.

Die conclusie trekt het Productschap Vee, Vlees en Eieren na de vondst in Duitsland van een in Nederland geslachte kip met hoge gehalten dioxinen.

De diepgevroren soepkip is begin deze week bij een routinecontrole in een supermarkt ontdekt. De kip van het merk Pluvera was geslacht door het bedrijf Klaasen & Co in Baarle-Nassau. Het merendeel kwam uit België. Daar zijn grote aantallen kippen gevoerd met voer dat besmet was met `dioxinevet' van de Vlaamse vetsmelter Verkest.

Slachterij Klaasen kreeg van het ministerie van Volksgezondheid opdracht voor zover mogelijk alle, naar schatting 1,3 miljoen, geslachte kippen terug te halen. Het bedrijf waarschuwde de consument met advertenties in kranten. Het ministerie houdt er rekening mee dat een deel is opgegeten.

Het gaat in de verdachte periode van 15 januari tot 15 juni om vijftien leveringen van in totaal 4,4 miljoen kilo kippenvlees, afgezet in Duitsland en Nederland. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is de herkomst van de dioxinekip niet precies te achterhalen. ,,Het is niet wettelijk verplicht bij te houden waar een slachtkip vandaan komt'', aldus een woordvoerder van het ministerie.

Het is de eerste keer dat bewijzen zijn gevonden voor de aanwezigheid van dioxinen in Nederlandse kipproducten. Het bevestigt tevens het vermoeden dat een deel van de vanuit België geimporteerde kippen zeer waarschijnlijk besmet was. ,,Die conclusie lijkt nu geheel gerechtvaardigd'', zegt woordvoerder J. Kats van het productschap Vee, Vlees en Eieren (PVE), ,,Dit is ellendig voor de Nederlandse naam.''

Nederland heeft, volgens cijfers van het PVE, tussen januari en juni in totaal 79 vrachten levende kippen geïmporteerd uit België. Het gros is geslacht en als Nederlandse kip verwerkt in producten of als Nederlandse soepkip beland in supermarkten.

De inspectiediensten van het ministerie van Landbouw zijn overigens al enige weken op zoek naar de verdachte Belgische kippen die in Nederland zijn geslacht. Dat is niet eenvoudig, omdat Belgische kippen na slacht als Nederlandse kip, compleet met een Nederlands EG-nummer, worden doorverkocht. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid concluderen intussen dat de oorzaak van de dioxine-affaire waarschijnlijk niet in Nederland ligt. In monsters die genomen zijn van de voorraden van twee leveranciers van de verdachte Vlaamse vetsmelter Verkest zijn geen verhoogde concentraties dioxinen gevonden. Het parket in Gent heeft overigens het onderzoek naar de herkomst van de dioxinen nog niet afgesloten. Het parket wacht nog op de analyseresultaten van de voorraden van een verdachte toeleverancier van Verkest in Wallonië.

Het management van de Algemene Inspectiedienst (AID) blijkt onvoldoende te weten wat de controleurs eigenlijk doen. De Algemene Rekenkamer meldt vandaag in een rapport ernstige tekortkomingen in de informatiestromen binnen de dienst.

De AID komt doorgaans in actie om bedrijfsgegevens te controleren in opdracht van Landbouw. Het management beschikt echter over onvoldoende informatie. Zo kon de leiding de Rekenkamer niet verklaren waarom de aantallen geplande en uitgevoerde controles verschillen. Daarnaast zou de AID te weinig inzicht hebben in de kwaliteit van de controles.