Hoge Raad: heffing vakantiegeld terecht

Het heffen van belasting over vakantiegeld vindt op de juiste manier plaats. De Hoge Raad heeft dat gisteren beslist. De heffing is volgens de raad niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. Op grond van het arrest van de Hoge Raad zal de belastingdienst alle bezwaren tegen de heffing op vakantiegeld afwijzen. Er volgt geen teruggave, zo heeft het ministerie van Financiën laten weten. In 1997 dienden duizenden belastingplichtigen bezwaar in tegen de vermeende ongelijkheid bij belastingheffing over vakantiegeld. Zij wezen erop dat bouwvakkers slechts over 75 procent van hun vakantiebonnen worden belast, terwijl bij andere werknemers het vakantiegeld volledig belast is. Om een einde te maken aan de stroom bezwaarschriften liet staatssecretaris Vermeend van Financiën destijds weten dat als de Hoge Raad het beroep op het gelijkheidbeginsel zou toekennen, alle belastingbetalers hun geld zouden terugkrijgen. (ANP)