Het water zal niet terugkeren in Rokin

GroenLinks wilde het niet omdat anders de parkeergarage te klein zou worden, de VVD gebruikte bomen als argument om tegen te stemmen. Wat algemeen bekendstaat als een historische blunder uit de jaren dertig, wordt niet hersteld: het water keert niet terug aan het Rokin.

Een meerderheid van de Amsterdamse raad stemde gisteren tegen een voorstel van D66 om de demping van het Rokin ongedaan te maken. De aanleg van een metrostation voor de Noord-Zuidlijn moest worden aangegrepen om het Rokin in oude luister te herstellen. Het gedempte gedeelte tussen de Dam en de Langebrugsteeg kon zonder veel extra kosten weer worden uitgegraven.

Onder bewoners van Amsterdam werd het idee verdeeld ontvangen. De Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad was fel pleitbezorger van het terugbrengen van het water. De hele binnenstad is immers sinds kort beschermd stadsgezicht en daar hoort de oude situatie bij. Bovendien paste het idee in de trend die elders in het land op veel plaatsen te zien is. Veel gedempte grachten, bijvoorbeeld in Assen, Den Bosch, Drachten, Leiden en Utrecht, worden ontgraven of er bestaan plannen voor. Winkeliers en bedrijven waren echter tegen. Zo vreesde de directie van MeesPierson dat de bereikbaarheid van bankgebouwen ernstig in gevaar zou komen.

Maar het Amsterdamse college van B en W wil liever dat het huidige parkeerterrein onder de grond verdwijnt en het Rokin een plein wordt met bomen. De gemeenteraad was verdeeld. D66 vond zes PvdA'ers (,,de ex-Friezen'', zei PvdA-raadslid A. Bijlsma) aan haar zijde, maar met de overige negen PvdA'ers, de VVD en GroenLinks was een meerderheid voor het plein en dus tegen het water.