Eurocommissaris

De aanzet voor de discussie over de aanwijzing door Nederland van een Euro-commissaris is uiteindelijk begonnen. Het hoofdartikel van 31 mei brengt terecht onder de aandacht dat hierover nog een publieke discussie moet worden gevoerd.

Jammer is wel dat de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschappen/Europese Unie als identiek worden beschouwd. De heer Linthorst Homan, evenmin als de heer Spierenburg, zijn ooit commissaris geweest bij de EEG, de heer Sassen alleen zeer kort bij de overgang van EGKS naar EEG.

Belangrijk is dat wordt ingegaan op de aanwijzing van een geschikte kandidaat met een zeker gezag in Europa, anders krijg je geen zware commissarispost. Het feit dat een Europese commissaris wordt aangewezen door zijn regering heeft alleen betrekking op de functie, niet op de inhoud van de post.

De posten worden pas later verdeeld. Deze aanwijzing gebeurt feitelijk ook voor hoge ambtenaren in Nederland en voor hoge ambtenaren in Brussel. Zo is de benoeming van oud-premier Van Agt tot Europese ambtenaar op deze wijze geregeld.

Verbazend zou het echter zijn als het kabinet thans een kandidaat zou voordragen die, hoe goed ook, boven de pensioengerechtigde leeftijd van 65 is. Destijds heeft de Nederlandse rechter diverse malen het beroep verworpen van Nederlanders tegen hun gedwongen pensionering.

Indien het kabinet nu toch zou overgaan tot dit soort benoemingen, zonder de gedwongen pensioenleeftijd te veranderen dan lijkt het de weg te openen voor juridische acties met betrekking tot ongelijke behandeling en leeftijdsdiscriminatie.

Niet alleen bij de Nederlandse rechter, maar ook bij het Europese Hof van Justitie. Een eventuele kandidaat zou om deze redenen zelf van zijn kandidatuur moeten afzien. Het is echter ook mogelijk deze leeftijdsgrenzen in algemene zin op te rekken, hetgeen gezien de demografische opbouw van Nederland toch eens zal moeten gebeuren.

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met de huidige invloed. De VVD is dan, evenals de PvdA sterk bedeeld. De PvdA in het binnenland en de VVD in de buitenlandhoek. Zo zijn de posten van Buitenlandse Zaken, Defensie en Economische Zaken in handen van de VVD en zitten op enkele belangrijke internationale ambtelijke/diplomatieke posten personen van liberale huize.

    • Drs. F.J.B. Bruins
    • Oud-Landbouwraad van Nederland bij de Eu