EU: België moet melk testen op besmetting met dioxine

Wetenschappelijke experts van de Europese Unie vinden dat België strenge controles moet uitvoeren op zuivel die afkomstig is van mogelijk met dioxinen besmette bedrijven. België blijft er bij dat de melk zodanig wordt verdund, dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid.

Het wetenschappelijk comité voor voeding van de Europese Unie oordeelde gisteravond dat België de zuivel afkomstig van verdachte bedrijven moet testen op de aanwezigheid van PCB's. Indien verhoogde PCB-concentraties worden vastgesteld, moeten bijkomende dioxinentesten worden uitgevoerd. De Europese Commissie eist al enige tijd dat België alle verdachte zuivelproducten van de markt haalt, maar België negeert die eis. De Commissie weigert om certificaten uit te geven voor de export van Belgische zuivelproducten, omdat deze niet gegarandeerd dioxinevrij zijn.

De Belgische ministers van Landbouw en van Volksgezondheid moesten gisteren in het Europees Parlement uitleg geven over de dioxinecrisis. Minister van Landbouw Van Rompuy erkende dat België de Commissie te laat heeft geïnformeerd. De Commissie werkt aan een juridische procedure tegen België.

Minister van Volksgezondheid Van den Bossche had kritiek op de conclusie van EU-experts dat er nog altijd twee mogelijke oorzaken zijn van de dioxinebesmetting: een olielek in de installatie van de verdachte vetsmelter en het gebruik van vervuild vet. Justitie heeft de eerste mogelijkheid al uitgesloten. Toelevering van vervuild vet wordt nu als de vermoedelijke oorzaak gezien. De aandacht gaat steeds meer uit naar het Waalse bedrijf Fogra, dat oliën met verpakking en al zou verwerken in het vet dat voor veevoeder bestemd is.

Als gevolg van de dioxinecrisis moeten 4,5 miljoen Belgische kippen vernietigd worden die dioxinevrij zijn. De beesten, die wegens het algehele slachtverbod niet konden worden geslacht, zijn nu te zwaar om nog machinaal te verwerken en alternatieve verwerking zou te duur zijn. Ook voor andere Belgische exportsectoren dan pluimvee heeft de dioxinecrisis gevolgen. De groentenexport is gedaald, omdat voor het buitenland nu alle Belgische producten verdacht zijn.