Amsterdamse musea lenen elkaar werk uit

De vier grote musea van Amsterdam zullen hun verzamelbeleid duidelijker afbakenen en daartoe elkaar onderling langdurige bruiklenen ter beschikking stellen.

Dat blijkt uit een collectie-overeenkomst die het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum, het Stedelijk Museum en het Amsterdams Historisch Museum hebben gesloten, zoals vandaag bekend is gemaakt.

De musea willen zich niet alleen in het kader van de `Collectie Nederland' helderder profileren, maar ook bereiken dat `het gemeenschappelijke kunstbezit zo optimaal en regelmatig mogelijk getoond wordt'. Een aantal wederzijdse bruiklenen wordt al aangekondigd: vooral het Van Gogh Museum wordt verrijkt met belangrijke werken van onder anderen Corot, Courbet, Delacroix, Monet (Rijksmuseum) en Bonnard, Toorop, Cézanne (Stedelijk Museum).

Het Rijksmuseum wil zijn presentatie van 19de-eeuwse Nederlandse schilderkunst versterken. Het leent werken van onder anderen Breitner, Jozef Israels, Jongkind, Toorop en Schelfhout, afkomstig uit het Stedelijk Museum en het Amsterdamsch Historisch Museum. De afdelingen kunstnijverheid en sculptuur zullen een `duidelijk internationale context krijgen met specifieke aandacht voor de retro- en revivalstijlen'.

Het Stedelijk Museum presenteert de internationale 20ste-eeuwse kunst en de hedendaagse kunst, vanaf Cézanne en Van Gogh. Daartoe krijgt het van het Van Gogh onder andere het late Van Gogh-schilderij Boomwortels in bruikleen. En het Van Gogh Museum wijdt zich aan de internationale 19de-eeuwse kunst, vanaf circa 1840 tot circa 1920, zonder de fotografie in zijn verzamelbeleid op te nemen. Het Amsterdams Historisch Museum, dat zich beperkt tot de geschiedenis en kunst in Amsterdam van de middeleeuwen tot heden, gaat bijzondere aandacht besteden aan Breitner en diens tijdgenoten. Het ontvangt daartoe werken van zowel het Rijksmuseum als het Stedelijk Museum. De ruilverkaveling komt op een moment dat twee van de drie musea aan het Museumplein net zijn (het Van Gogh) of worden (Stedelijk) uitgebreid. De uitbreiding van het Van Gogh Museum wordt volgende week donderdag geopend.