Voorkeurstemmen EP

De CDA'er M. Martens en de liberaal A. Manders hebben met voorkeurstemmen een zetel in het Europees Parlement gehaald. Ze stonden respectievelijk tiende en 21ste op de kandidatenlijst. Ze verdringen hiermee P. Pex (CDA) en R. Goedbloed (VVD), beide oud-Europarlementariërs. Dit heeft de Kiesraad vanmorgen bekend gemaakt.

De twee kandidaten hebben door het voeren van een persoonlijke campagne allebei ongeveer 15.000 stemmen gehaald. De drempel voor een voorkeurszetel lag op ruim elfduizend. Eerder deze week werd al bekend dat het zittende Europarlemtslid J. Boogerd-Quaak, derde op de lijst van D66, slechts 450 stemmen tekort kwam om met voorkeurstemmen een zetel te behalen.

CDA'er M.J.Th. (Maria) Martens (44) heeft theologie in Nijmegen gestudeerd en is docent levensbeschouwing geweest.

Tot voor kort was ze actief binnen een Nederlands samenwerkingsverbond van levensbeschouwelijke maatschappelijke organisaties. Ze heeft met name in de regio Gelderland veel stemmen getrokken.

VVD'er A.J.M. (Toine) Manders (43) is advocaat. Begin jaren negentig was hij bestuurslid van de VVD-afdeling in Someren-Asten.