Personeel rederijen

De groei van de Nederlandse maritieme sector de afgelopen jaren heeft ertoe geleid dat rederijen met grote tekorten aan personeel kampen. Rederijen moeten zich inzetten om het verloop onder hun bemanningen terug te brengen. Bovendien moet er meer perspectief komen op een tweede carrière aan de wal. Deze aanbevelingen staan in het jaarverslag van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders. Het aantal schepen onder Nederlandse vlag is sterk gegroeid van 541 in januari 19996 tot 690 in mei van dit jaar. De KVNR verwacht dat de groei ook dit jaar zal aanhouden.