Personalia

Voormalig topambtenaar bij het ministerie van Financiën drs. Henk Brouwer heeft het Grootkruis van Verdienste van Duitsland gekregen. De vroegere thesauriër-generaal ontving de onderscheiding voor zijn inspanningen voor een stabiele situatie voor de invoering van de euro.

Commissaris van de Koningin in Gelderland, Jan Kamminga, is door staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting benoemd tot voorzitter van de stichting Waarborgfonds Eigen Woning. Deze is verantwoordelijk voor de Nationale Hypotheek Garantie.