Oorzaken bekend colavergiftiging

Coca-Cola heeft de oorzaken achterhaald van de reeks vergiftigingsgevallen met producten van het frisdrankenconcern in België. Verontreinigd koolzuurgas bij de productie in Antwerpen-Wilrijk en een schimmelwerende laag op pallets bij de bottelarij in Duinkerken hebben geleid tot de ziekteverschijnselen die inmiddels ruim 200 mensen in België hebben getroffen. Coca-Cola maakte gisteren bekend dat de twee zaken los van elkaar staan, maar wel tegelijkertijd speelden. Dat heeft het achterhalen van de oorzaken volgens de directie in België ernstig bemoeilijkt.

Coca-Cola Nederland heeft alle producten die in België zijn geproduceerd uit de verkoop gehaald. De drankjes die uit de schappen zijn gehaald betreffen onder meer de 33-centiliterblikjes van Coca-Cola. Maar ook Fanta, Sprite, de sportdrank Aquarius en nog een aantal andere Coca-Colaproducten zijn uit de handel genomen. Deze maatregelen zijn tot stand gekomen na overleg met het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag.

In Luxemburg zijn op last van de regering gisteren alle producten van de firma Coca-Cola uit de handel genomen. Ook Frankrijk heeft een aantal Coca-Colaproducten verboden. In België is een totaal verkoopverbod van Coca-Colaproducten dat voorlopig van kracht blijft.

Tijdens een haastig geimproviseerde persconferentie in Den Haag verklaarde de directeur van Coca-Cola Nederland W. Zijerveld dat het terughalen van de `Belgische producten' in Nederland een ,,preventieve maatregel'' is. De kans dat mensen in Nederland ziek worden van Coca-Cola is volgens hem minimaal.

Coca-Cola zet jaarijks ongeveer 600 miljoen liter frisdrank af in Nederland. Het Belgische aandeel in de Nederlandse hoeveelheid Cola-producten bedraagt 8 tot 10 procent. Coca-Cola zegt dat de problemen zijn begonnen bij de productie van flessen frisdrank in Antwerpen, waar eind mei, begin juni gedurende ,,een zeer korte periode'' koolzuurgas met een verkeerde samenstelling is gebruikt. In de fabriek in Duinkerken is op pallets een chemische stof tegen zwam gebruikt. De pesticide zou aan de blikjes zijn blijven kleven en een chemische reactie hebben veroorzaakt met het antiroestmiddel op de bodem van de blikjes. Bij het drinken werden de ontstane dampen ingeademd. Volgens de directeur van Coca-Cola in België, Philippe Lenfant, gaat het alleen om blikjes die vanuit Duinkerken naar België werden vervoerd. ,,Het betreft dus een louter Belgisch probleem''.

Maar volgens de Leuvense toxicoloog professor D. Lisson die de problemen heeft onderzocht, is er geen gevaar geweest voor de volksgezondheid. Wijzend op de Belgische dioxine-affaire meent hij dat de consument ,,overgevoelig'' is voor affaires met verontreinigd voedsel of dranken. ,,Dat neemt zelfs de vorm van paniek aan.'' De affaire bij Coca-Cola heeft de Consumentenbond Nederland echter gesterkt in de opvatting dat het nodig is een crisisteam in te stellen dat kan optreden bij voedselproblemen.

Atlanta: pagina 15