Mondriaan Stichting geeft 30 miljoen gulden uit

De Mondriaan Stichting heeft in 1998 circa 30 miljoen gulden besteed aan allerlei projecten op het gebied van de beeldende kunst, vormgeving en musea. Het is het hoogste bedrag dat het stimuleringsfonds sinds zijn oprichting vijf jaar terug in één jaar heeft uitgegeven. In totaal werden 680 projecten ondersteund, zo blijkt uit het dinsdag gepubliceerde jaarverslag.

Veel geld ging het afgelopen jaar naar projecten met digitale media, onder andere naar iniatieven waarbij internet en cd-rom worden ingezet om museumcollecties te onsluiten. De twee jaar geleden ingevoerde KunstKoopregeling, die het voor particulieren makkelijker maakt kunst te kopen, is nog steeds een succes. Inmiddels maken 6000 mensen er gebruik van. In 1998 kwamen er 2300 nieuwe contracten bij. In totaal werd er via de regeling voor 13 miljoen gulden aan beeldende kunst gekocht. De Mondriaan Stichting, die het afgelopen jaar druk lobbyde voor een museaal aankoopfonds, signaleert een toenemende belangstelling in het buitenland voor Nederlandse kunst. (ANP)