Meer geld voor energiebesparing

Het kabinet gaat meer geld uitgeven om energiebesparing te stimuleren. In 2001 is er 910 miljoen gulden beschikbaar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 1998. Het geld komt volledig uit de opbrengsten van wat in de volksmond de ecotax is gaan heten, de regulerende energiebelasting. (ANP)