Meer dan voorbarig

VOORBARIG, zo luidt de milde kwalificatie van minister Korthals (Justitie) over de beschuldiging van de Amsterdamse officier van justitie Teeven. In een rondetafelgesprek beweerde deze dat de georganiseerde criminaliteit pogingen doet rechters en politici te corrumperen. Hij zei er zelf bij dat hij hiervoor geen harde bewijzen had maar alleen ,,zachte informatie'' uit het inlichtingencircuit.

Deze omstandigdheid alleen had de magistraat tot grotere voorzichtigheid moeten nopen. Maar er is meer mis dan alleen voorbarigheid. Rechters en politici zijn de autoriteiten die boven het openbaar ministerie zijn gesteld. De aanklagers hebben de laatste tijd wel eens last gehad van hun kritiek. Zij behoren die naar waarde te schatten. Juist aanklagers dienen tot iedere prijs de indruk te vermijden dat zij van hun verantwoordelijke positie gebruikmaken om het bevoegde gezag te ondermijnen.

EEN VERGELIJKBARE waarschuwing van de toenmalige Amsterdamse hoofdcommissaris Nordholt leidde zes jaar geleden tenminste nog tot bezinning over de screening van kandidaten door politieke partijen. Met de ontboezeming van Teeven kan niemand wat aan. Waakzaamheid is geboden, maar stemmingmakerij is fataal voor de rechtsstaat.