Londen wil sancties Irak opschorten

In een belangrijke wijziging van zijn positie heeft Groot-Brittannië gisteren voorgesteld de sancties van de Verenigde Naties tegen Irak op te schorten als Bagdad openstaande vragen over zijn massa-vernietigingswapens beantwoordt.

Wel moet er ,,doelmatige financiële controle'' blijven bestaan om te garanderen dat Irak niet opnieuw verboden wapens verwerft, aldus een Britse ontwerpresolutie, waarvan Nederland co-sponsor is, die aan de leden van de Veiligheidsraad van de VN werd voorgelegd.

Groot-Brittannië steunde tot dusverre onvoorwaardelijk de Amerikaanse positie jegens Irak dat er geen sprake kan zijn van opheffing of opschorting van de in 1990 afgekondigde sancties tegen Irak. Maar Amerikaanse functionarissen in New York gaven gisteren te kennen dat ook het Amerikaanse standpunt niet meer onwrikbaar is. Volgens hen is de Britse ontwerpresolutie een goede basis voor het begin van een discussie in de Veiligheidsraad.

De kwestie-Irak zit in een impasse - en er is geen enkele vorm van wapencontrole - sinds Bagdad half december alle samenwerking met de VN-wapencommissie UNSCOM definitief opzegde tijdens grootscheepse Amerikaans-Britse luchtaanvallen op militaire doelen in Irak. De aanvallen vormden weer een reactie op wat werd gezien als gebrekkige Iraakse medewerking met UNSCOM.

Frankrijk, dat in de Veiligheidsraad samen met Rusland en China doorgaans de kant van Irak kiest, kwam recentelijk met een voorstel om de sancties op te schorten na de instelling van een nieuw wapencontrolesysteem. Maar de VS achtten dat voorstel ontoereikend, omdat het volgens hen niet was gekoppeld aan medewerking aan ontwapening.

Volgens de nieuwe Britse ontwerpresolutie worden de sancties pas opgeschort na een periode van ten minste acht maanden na de vorming van een nieuwe wapencommissie die UNSCOM vervangt. De nieuwe commissie moet een lijst opstellen van ,,belangrijke overblijvende taken'', en vervolgens aan de Veiligheidsraad rapporteren in hoeverre Irak met haar heeft samengewerkt. Daarna kan de Veiligheidsraad de sancties voor een periode van telkens 120 dagen opschorten. (Reuters, AP)