Liberale Internationale wil Bolkestein in EC

De Liberale Internationale voert campagne voor oud-VVD-leider Bolkestein als kandidaat voor de Europese Commissie. De president van de internationale organisatie van liberale partijen, de Belgische Europarlementariër Neyts-Uyttebroeck, heeft een brief verspreid onder circa twintig Nederlanders en andere Europeanen, met het verzoek de kandidatuur van Bolkestein te steunen.

De brief wordt een dezer dagen gestuurd naar de nieuwe Commissievoorzitter, de Italiaanse ex-premier Prodi. De voormalige PvdA-fractieleider in de Tweede Kamer, Jacques Wallage, publicist Paul Scheffer en hoofdredacteur Pieter Broertjes van de Volkskrant hebben zich bereid getoond steun uit te spreken voor Bolkestein, maar willen de brief niet mede-ondertekenen.

In de brief aan Prodi wordt gepleit voor de benoeming van een liberaal, waarbij Bolkestein wordt aangeprezen als ,,een eminent kandidaat-lid''.

Binnen het kabinet-Kok bestaat nog geen overeenstemming over de kandidaat die Nederland zou willen voordragen. De VVD-ministers maken zich sterk voor Bolkestein. Onder PvdA-bewindslieden bestaat een sterke voorkeur voor een PvdA-kandidaat, waarbij minister Pronk en staatssecretaris Vermeend worden genoemd.

Scheffer steunt de kandidatuur van Bolkestein mede omdat hij zich heeft gestoord aan uitspraken van de Eurolijsttrekkers Maij-Weggen (CDA) en Van den Berg (PvdA), die zich onlangs hebben afgezet tegen de voormalige VVD-leider. Wallage, nu burgemeester van Groningen, laat weten dat hij ,,nauw heeft samengewerkt met Bolkestein en overtuigd is van zijn kwaliteiten''. Broertjes beschouwt zijn sympathiebetuiging als ,,een vriendendienst aan een van onze columnisten''.