De stank van rotte eieren

De verontreinigingen in de Belgische Coca-Cola zijn volgens een analyse van de Belgische hoogleraar toxicologie Dominique Lison, verbonden aan de universiteit van Leuven, terug te voeren op twee verschillende storingen. Allereerst blijkt in de laklaag op de stalen blikjes een fungicide, een schimmelwerend middel, te zijn geabsorbeerd. Het fungicide is teruggevonden op een aantal houten pallets die alleen voor distributie in België (en niet in Nederland) worden gebruikt. Coca-Cola wilde de naam van het fungicide, dat bekend is bij het Nederlandse ministerie van volksgezondheid, vanochtend nog niet vrij geven. Het fungicide is volgens Coca-Cola niet in de gazeuse terecht gekomen. In beginsel kan het dus door een onaangename geur weerzin bij het drinken hebben opgeleverd.

Een belangrijker verklaring voor de braakneigingen bij de Belgische scholieren was waarschijnlijk de verontreiniging van het koolzuurgas dat in de Coca-Cola wordt aangebracht. Bij leveranciers van technische gassen als Aga en Hoek Loos wordt begrepen dat het hier om zwavelverbindingen, waarschijnlijk H2S (waterstofsulfide, zwavelwaterstof) gaat. Dit is het gas van de bekende rotte-eieren lucht. Het stinkt en is in voldoende hoge concentratie zeer giftig, maar is allang zeer onaangenaam voor het gevaarlijk wordt. Lison verklaarde dat de verontreiniging van het kooldioxide geen bedreiging voor de gezondheid was.

Koolzuur voor de frisdrankindustrie is een bijproduct van de ammoniaksynthese van de kunstmestindustrie. Het ontstaat in grote hoeveelheden bij de verhitting van aardgas met stoom (waarbij tegelijk het voor ammoniakvorming noodzakelijk waterstof wordt gevormd). Het kooldioxide wordt grondig gereinigd voor het wordt verhandeld, en bevat in de praktijk nooit zwavelverbindingen, omdat de aardgas vooraf wordt ontzwaveld. Er is maar één kwaliteit koolzuur op de markt die zowel voor de chemische als de voedingsmiddelenindustrie wordt gebruikt. In beperkte hoeveelheden gebruikt de frisdrankindustrie ook het teveel aan koolzuur dat vrijkomt bij de bierbereiding. Technisch gezien is die koolzuur veel vuiler, zegt een deskundige.

Of de verontreinigingen tot ernstiger klachten dan misselijkheid en overgeven aanleiding hebben gegeven is onduidelijk. De hemolyse-verschijnselen (verandering van de bloedsamenstelling) die in een geval zijn geconstateerd hebben niet aantoonbaar met de Coca-Cola te maken.