Belgische controle voedsel deugt niet

Inspecteurs van de Europese Unie hebben een vernietigend rapport opgesteld over de Belgische voedselcontrole. Het rapport, dat werd opgesteld naar aanleiding van de dioxinencrisis, is nog niet vrijgegeven maar de inhoud lekte uit naar het dagblad De Financieel Economische Tijd.

De Europese Commissie bestudeert nu de mogelijkheid juridische stappen tegen België te nemen, wegens te late informatie over de dioxinebesmetting in veevoer, zowel aan de Commissie als aan andere lidstaten. Een woordvoerder van Commissievoorzitter Santer zei vanmiddag in Brussel: ,,Het wordt nog bestudeerd.''

Een Europees wetenschappelijk comité heeft nog niet precies kunnen achterhalen wat de oorzaak is van de besmetting van het veevoer met doixinen.

Volgens het inspectierapport waarover de Financieel Economische Tijd bericht, zijn de verantwoordelijkheden in België zo versnipperd dat een gedegen controle op de voedselketen onmogelijk is. De Belgische bevoegdheden en inspectie-activiteiten zijn verdeeld over gewestelijke en federale diensten en over de ministeries van Landbouw en van Volksgezondheid. Ook de controle op veevoederfabrikanten zou te wensen overlaten. De Belgische regering zou verzocht hebben het rapport nog niet vrij te geven, zodat het tijd heeft de verdediging voor te bereiden en de aanbevelingen te bestuderen. De inspecteurs schrijven voorts dat ze geen monsters hebben mogen nemen bij vetsmelterij Verkest, de vermoedelijke bron van de dioxinenbesmetting.

Het parket in Gent ontkent dit. De inspecteurs zijn ongerust omdat de oorzaak van de besmetting nog niet met zekerheid is vastgesteld. België zou ook weigeren de Europese regels voor rund- en varkensvlees na te leven.

Het veterinair comité van de Europese Unie moet zich vandaag buigen over de vraag of het risico op dioxinen in melk inderdaad, zoals België beweert, verwaarloosbaar is omdat het wordt verdund in de containers van 200.000 liter. In dat geval kan Belgische melk weer worden vrijgegeven.