Antillen bezuinigen

De coalitiepartners in het Antilliaanse kabinet van premier Suzy Römer zijn het gisteren, na twee dagen vergaderen op Bonaire, eens geworden over een groot aantal maatregelen ter bestrijding van de economische malaise op de vijf Caraïbische eilanden.

Van de Antilliaanse ambtenaren zal 30 procent moeten afvloeien, de omzetbelasting moet per 1 augustus op alle diensten en producten van twee naar drie procent worden verhoogd en de overheidsbijdrage aan de ambtenarenpensioenen wordt verlaagd.

Uitgangspunt bij de besprekingen zijn de aanbevelingen van de Commissie Nationaal Financieel-Economisch Herstelplan, dat afgelopen donderdag aan de Antilliaanse regering is aangeboden. Behalve het flink terugdringen van het ambtenarenapparaat, de bezuiniging op overheidsuitgaven en de herstructurering van het pensioenstelsel van ambtenaren, stelt de uit drie wijze mannen bestaande Commissie Nationaal Financieel-Economisch Herstelplan voor de omzetbelasting van twee naar vijf procent te verhogen.

Maar de coalitiepartners zijn aan het slot van hun overleg op Bonaire niet unaniem overeengekomen de omzetbelastingen van twee naar vijf procent te verhogen. Dit ondanks dat de commissie in haar rapport uitdrukkelijk stelt dat het succes van het herstelplan volledig afhangt van een integrale uitvoering ervan.

De coalitiepartijen van Sint Maarten en van Saba hebben tot komende maandag bedenktijd gevraagd over de verhoging van de omzetbelasting.

Volgens Sint Maarten is te weinig rekening gehouden met de tweedeling van het eiland, dat bestaat uit een Nederlands en Frans gedeelte. Een belastingverhoging zal tot gevolg hebben dat bewoners van Nederlands Sint Maarten aan de Franse kant hun inkopen gaan doen.

Premier Römer benadrukte gisteravond opnieuw dat haar kabinet vastberaden is om het herstelplan uit te voeren. ,,Het is de bedoeling dat we – zoals ook door de commissie van wijze mannen wordt voorgesteld – per 1 augustus met de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen beginnen, zij het met enkele accentverschuivingen'', aldus de minister-president.

Inmiddels heeft de grootste Curaçaose oppositiepartij PAR van oud-premier Miguel Pourier verklaard volledig achter het Nationaal Herstelplan te staan, zolang dat integraal wordt uitgevoerd. De Nederlandse staatssecretaris Gijs de Vries (Koninkrijkszaken), die thans op de Antillen verblijft, heeft vorige week gezegd dat Römer ,,een historische rol kan spelen door het herstelplan uit te voeren''. (ANP)