Vlieland wint geding tegen ex-ambtenaar

De ontslagen Vlielander gemeenteambtenaar P. de Hoo mag op straffe van een dwangsom van 2.500 gulden per dag de Vlielander burgemeester R. van der Mark en gemeentesecretaris B. Oosthoek niet meer beschuldigen van dronkenschap, intimiderend gedrag of machtsmisbruik. Tevens moet De Hoo alle vertrouwelijke gemeentelijke stukken die hij in bezit heeft binnen acht dagen afgeven.

Dit heeft de Leeuwarder rechtbankpresident G. Vrieze gisteren bepaald in het kort geding dat de burgemeester en de gemeentesecretaris tegen De Hoo hadden aangespannen. De rechter stelt de eisers op vrijwel alle punten in het gelijk.

Van der Mark en Oosthoek beschuldigden De Hoo ervan op Vlieland een hetze tegen hen te voeren. Volgens de rechter verloor De Hoo inderdaad in zijn ,,zucht om onrecht te bestrijden [...] andere respectabele belangen regelmatig uit het oog''. Mocht De Hoo in de toekomst toch weer aangifte doen bij de officier van justitie of zijn beklag doen bij de commissaris van de koningin dan mag hij dit niet bekendmaken. ,,Op deze wijze wordt de goede naam van de burgemeester en de secretaris niet nodeloos geschaad door openlijke schimpscheuten en laster.''

De rechter verwerpt het beroep van De Hoo op vrije meningsuiting. Het belang van Van der Mark en Oosthoek om niet te worden blootgesteld aan ,,lichtvaardige publieke verdachtmakingen'' weegt zwaarder dan De Hoo's belang ,,volgens hem bestaande misstanden aan de kaak te stellen''. De rechter zegt te twijfelen aan de zuiverheid van De Hoo's intenties.