Vleermuizen

Het aantal vleermuizen neemt sterk toe dankzij de bouw van overwinteringsverblijven. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt vandaag dat het aantal de vleermuizen die overwinteren in Limburgse grotten en bunkers met gemiddeld 70 procent is toegenomen sinds 1990. Het totaal aantal vleermuizen in Nederland wordt geschat op een miljoen, waarvan de dwergvleermuis ongeveer de helft uitmaakt. Van veel soorten liggen de aantallen op het niveau van de jaren vijftig of zelfs daarboven. (ANP)