Veel politiewerk gevolg van alcohol

De politie heeft veel werk aan incidenten die het gevolg zijn van alcohol. Eenvijfde van het werk houdt verband met drank. Het gaat om verkeersongevallen, vechtpartijen en vandalisme. Op vrijdag- en zaterdagavond en -nacht wordt 70 procent van het werk van de politie veroorzaakt door alcohol. Die cijfers zijn gebaseerd op een onderzoek dat is verricht onder agenten in de politieregio's Noord-Holland Noord en Haaglanden. De onderzoekers gaan er van uit dat de gegevens representatief zijn voor heel Nederland. (ANP)