Status Kosovo hindert EBRD

De Europese bank voor reconstructie en ontwikkeling (EBRD) wil snel hulp bieden in Kosovo, maar wordt gehinderd door onzekerheid over de juridische status van de provincie. Dit heeft te maken met het feit dat Joegoslavië geen deel meer uitmaakt van internationale financiële instellingen.

,,De juridische aspecten van het vredesakkoord confronteert ons met een uitdaging'', aldus EBRD-directeur voor de Balkan Olivier Descamps.

De EBRD, beter bekend als de Oost-Europabank, levert in principe slechts hulp aan een van de 51 lidstaten. Voor uitbreiding van de activiteiten naar een protectoraat, wat Kosovo mogelijk kan worden, zou toestemming van de aandeelhouders van de bank nodig zijn. De aandeelhouders zijn de bij de bank aangesloten landen.

Descamp zei dat het bij een een politiek besluit tot hertoelating van Joegoslavië zowel om de EBRD als het Internationaal Monetair Fonds (IMF) als de Wereldbank gaat.

Toch wil de EBRD snel voorbereidingen treffen voor activiteiten in Kosovo ,,zonder te wachten op de regeling van de juridische kwestie''. Hierbij zal nauw met de donoren worden samengewerkt.

De Oost-Europabank kan volgens Descamp gebruik maken van de ervaring die is opgedaan bij de wederopbouw van Bosnië-Herzegowina en Albanië op het gebied van bankwezen, microkredieten en herstel van infrastructuur, zoals bruggen en energievoorziening. (AFP)