Nieuwmarkt

In deze krant stond op 3 juni een artikel waarin de lof bezongen werd van de zo opgeknapte Nieuwmarktbuurt. De zeer toegenomen horeca-activiteiten en grootscheepse feestelijkheden hebben echter ook forse nadelen, waarover met geen woord werd gerept. Ik noem geluidsoverlast, openbare dronkenschap en wildplassen als de meest voorkomende.

Ook vraag ik mij af waarom in het artikel geen gewag werd gemaakt van de openlijke handel en gebruik van harddrugs, waarom de buurt wereldwijd bekendstaat.

Het artikel concludeert dat wie twintig jaar van de Nieuwmarkt weggeweest is, deze heel veranderd terugvindt. Welnu, ik ben twintig jaar niet uit de buurt weggeweest, en moet constateren dat veel bij hetzelfde gebleven is, en nóg meer is verslechterd.

    • Drs. J.M.H. Adriaens