Minister Peper: tekort dreigt aan hogere ambtenaren

De overheid moet snel handelen om te voorkomen dat ze door de huidige krapte op de arbeidsmarkt wordt geconfronteerd met een tekort aan gekwalificeerde ambtenaren. Vooral voor hogere functies zal de overheid daarom aantrekkelijke lonen moeten bieden, die kunnen concurreren met die in het bedrijfsleven. Nu al kampt de overheid met problemen om voldoende civiel technici en informatici te vinden.

Dit staat in de `Arbeidsmarktrapportage Overheid 1999', die minister Peper (Binnenlandse Zaken) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Na jaren van inkrimping groeit het aantal ambtenaren de laatste paar jaar weer licht. Zowel door de gunstige economische conjunctuur als door demografische ontwikkelingen - een grote groep oudere ambtenaren gaat met pensioen - wordt het echter steeds lastiger het overheidsapparaat op peil te houden.

Het rapport beveelt verschillende manieren aan een dreigend personeelstekort af te wenden. Om te beginnen moet de overheid haar wat stoffige imago zien op te poetsen. Ten onrechte, stelt de studie, heeft de buitenwacht nog vaak de indruk dat een loopbaan als ambtenaar niet interessant en gevarieerd zou zijn. Daarnaast moet de overheid zich flexibeler tonen jegens haar werknemers. Er moeten meer faciliteiten komen voor kinderopvang, ouderschapsverlof en ongeregelde werktijden.

Het salarisniveau voor lager en middelbaar opgeleid personeel bij de overheid ligt al 7 procent hoger dan in het bedrijfsleven, maar dat geldt niet voor HBO'ers en academici. Die verdienen nu gemiddeld respectievelijk 0,5 en 2,5 procent minder dan in de marktsector. Die laatste groep is nu juist van het grootste belang voor de overheid, want ruim 50 procent van haar werknemers komt uit die laatste twee groepen. Juist de hoger opgeleiden zijn op het ogenblik echter al het meest schaars. De studie beveelt dan ook aan scherp te letten op een goede beloning voor het hogere personeel.

Ondanks zulke maatregelen lijkt de overheid knelpunten op de arbeidsmarkt niet volledig te kunnen vermijden. Een van de redmiddelen waarvan ze zich zou kunnen bedienen, is het werven van ambtenaren in Vlaanderen en zelfs Duitsland, al vormt in het laatste geval de taal een probleem.