Minder geld voor steunkousen

Minister Borst (Volksgezondheid) gaat haar beleid om de stijging van de uitgaven voor hulpmiddelen als steunkousen, stomazakken en incontinentieluiers en stomazakken af te remmen `principieel' herzien. Dit is nodig, zo schrijft ze de Tweede Kamer, omdat in 1998 de kosten 'explosief' zijn toegenomen. Alleen al bij de ziekenfondsen is het budget met 145 miljoen gulden overschreden. Dit betekende een toename van de uitgaven met 14 procent. In het in november gepubliceerde 'plan van aanpak' ging minister Borst nog uit van een jaarlijkse groei met 6 procent. Dit najaar legt de minister haar nieuwe aanpak aan de Tweede Kamer voor.