Mercosur gaat naar EU-model

De Zuid-Amerikaanse gemeenschappelijke markt, Mercosur, wil de economieën van de deelnemende landen harmoniseren naar het model van de Europese Unie. Mercosur zette hiertoe gisteren tijdens een bijeenkomst in Asuncion de eerste stap

Ministers van Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay bereikten een akkoord over het instellen van een commissie die naar manieren moet zoeken voor harmonisatie moet zoeken binnen het 200 miljoen mensen tellende handelsblok. De commissie zal bestaan uit de onderministers van Financiën.

De commissie wil vooral aandacht besteden aan het laag houden van de overheidstekorten. Ook zullen de commissieleden proberen overeenstemming te bereiken over een tijdschema voor economische convergentie van de door crisis getroffen economiën, aldus functionarissen van Mercosur.

De Braziliaanse president Cardoso en zijn Argentijnse collega Menem zeiden vorige week in Buenos Aires dat Mercosur moet werken aan een gezamenlijke doelstelling voor de overheidstekorten en de renteniveaus. Deze doelstellingen zijn vergelijkbaar met die welke werden geformuleerd bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht over de Economische en Monetaire Unie (EMU). ,,Voor de eerste keer is een commissie ingesteld om te werken aan coördinatie van het macro-economisch beleid. Indien dit gaat leiden tot een verdrag zoals van Maastricht, zal dat onderdeel zijn van het werk van de commissie'', aldus de Argentijnse minister voor Economische Planning, Rogelio Frigerio.

Economen hebben sceptische gereageerd op het convergentievoorstel. Volgens is hen is geen van de grote economieën van Mercosur in een voldoende conditie om zulke ambitieuze doelen te halen. In de afgelopen zes maanden is het imago van Mercosur aangetast door de economische crisis in Brazilië, dat zijn munt moest loskoppelen van de Amerikaanse dollar. (Reuters)