Krappe arbeidsmarkt probleem overheid

De aanzienlijke tekorten die de komende jaren op de arbeidsmarkt ontstaan, zullen voor de overheid extra hard aankomen. Dat komt doordat er bij de overheid relatief veel ouderen werken en doordat de overheid behoefte heeft aan hoogopgeleiden. Dat staat in het rapport dat minister Peper van Binnenlandse Zaken gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens het rapport moeten ,,overheidswerkgevers fel concurreren op de arbeidsmarkt''. De salariëring is blijkens het rapport niet het grootste probleem. Ambtenaren verdienen bruto per uur ongeveer hetzelfde als werknemers in het bedrijfsleven. In het bedrijfsleven zijn de bijkomende voordelen wel groter. (ANP)