KRANT MET GEZAG

Hoewel er geen land in Europa is waar verhoudingsgewijs zó weinig kranten worden gelezen, zijn de dagbladen in Spanje naast een journalistiek product een belangrijk wapen in de strijd om financiële en vooral politieke macht. De nationale dagbladen Abc en El Mundo steunen de regerende Partido Popular. El País, behorend tot het machtige imperium van uitgever Jesús de Polanco, hoort vanouds bij het socialistische kamp.

In de Spaanse journalistiek als geheel moet de lezer niet verbaasd staan als een buitenlandse naam in een artikel op twee of zelfs drie verschillende manieren wordt gespeld. Details in de feiten blijken nogal eens het resultaat van nattevingerwerk. Op fotogebied kent de voorliefde voor politici achter een conferentietafel een hardnekkig leven. El País geldt als veruit de meest betrouwbare Spaanse kwaliteitskrant. De krant kent een hoge mate van objectiviteit. Stijl en taalgebruik zijn toegankelijk. Wie eenmaal aan het tabloid-formaat is gewend, lacht smalend om de onhandige lappen papier die in het noorden voor krant doorgaan. Het 24-jarige El País kent al sinds jaar en dag een dynamische opzet waarbij de Nederlandse dagbladen weinig innoverend, zoniet achterlijk afsteken. De krant heeft een gevarieerd aanbod van wekelijkse supplementen, zoals een kleurenmagazine en de zakelijke, roze bijlage op zondag en sinds ruim een jaar op donderdag Ciberp@ís met de laatste digitale nieuwtjes. De supplementen worden regelmatig aangepast om niet in te dutten. El País legt een stevige nadruk op het internationale nieuws door er onmiddellijk na de voorpagina de krant mee te openen. De opiniepagina kent vaste medewerkers van naam, wiens bijdragen met enige regelmaat nieuws genereren. De presentatie met graphics en statistieken is handzaam. De krant heeft een aparte sectie met zakelijk en politiek media-nieuws, een dagelijkse culturele en bioscoopagenda. Ook zakelijk is de krant een succes. De oplage schommelt tussen een half miljoen doordeweeks en 920.000 op zondag. (Tekst Steven Adolf)